KENT ROMEO
LOVE & LOVING
KR

จากปี 2013 ที่เราได้เริ่มการสร้างสรรค์แบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เพื่อจุดประกายการรักสุขภาพอย่างปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐาน นั่นคือความใฝ่ฝันของเรา KENT ROMEO โดย บจ. รักอาร์ตสตูดิโอ ( RUK ART STUDIO Co.,Ltd. ) หรือชื่อย่อ KR เสน่ห์แห่งความเป็น Kent Romeo คือรูปแบบและภาพลักษณ์ในสไตล์ West End และมีความรักความสุภาพเป็นหัวใจของแบรนด์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราได้ออกแบบสัญลักษณ์เพื่อให้ เค้นท์ โรมิโอ เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ออนไลน์คุณภาพ ที่จับต้องได้ สำหรับผู้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ให้ผลลัพทธ์ที่ดีอย่างแท้จริง ซึ่งทำให้เราได้เริ่มดำเนินการค้นคว้า ทดลอง และออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และแนวคิดที่ดี และมีความโดดเด่นทั้งคุณภาพและตัวตนของแบรนด์ จึงเกิดเป็น เค้นท์ โรมิโอ อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกของเราในปี 2017 : KR Herbal ShampooKentromeo.com